• Català
  • Español

¿Com Pot Una Pime Adquirir La seva Pròpia Energia?

 ¿Cómo puede una pyme adquirir su propia energía?

Les petites i mitjanes empreses espanyoles poden estalviar-se intermediaris, i comprar l'electricitat al mateix preu que les grans: Endesa, Iberdrola o Gas Natural Fenosa. I és que, encara que gran part de la població no ho sap, el mercat del subministrament elèctric al nostre país està alliberat des de 1999. Això “permet als consumidors comprar directament la seva pròpia electricitat, sense intermediaris”.

Llavors, ¿com pot una pime adquirir la seva pròpia energia?

El procés és ben senzill, el que passa és que les grans companyies elèctriques controlen encara el 90% del mercat. Per a posar-ho en marxa cal convertir a la pime en una consumidora directa i adquirir l'electricitat “en l'únic mercat existent actualment, el OMIE, amb total transparència i al mateix preu exactament que qualsevol de les grans esmentades”, segons subratllen. A les 13 hores de cada dia, el OMIE publica els preus del quilowatt/hora per a cadascuna de les franges horàries de l'endemà, per la qual cosa cada empresa pot conèixer aquests preus de forma anticipada.