• Català
  • Español

Comptador de Tarifació

Contador de tarificación

El comptador de tarifació és el gran oblidat dins dels conceptes que facturen les empreses elèctriques. Paguem per un servei que emmagatzema molta informació i que, en moltes ocasions, no estem traient tot el partit que té.

El Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric. Est té la finalitat de regular les condicions de funcionament del sistema de mesura del sistema elèctric nacional, per a garantir la correcta gestió del sistema elèctric i l'obtenció de les dades per a la liquidació de l'energia, així com per al càlcul de la facturació de les tarifes d'accés i subministrament, és a dir, gestionar com obtenir del comptador les dades per a emetre les factures d'electricitat.

Instal·lar un sistema de telemesura per a poder realitzar un seguiment dels consums, és una cosa simple i molt útil per a analitzar i conèixer l'evolució del consum de les instal·lacions.

Les principals conclusions que es poden obtenir analitzant les dades extretes són:

  • Informació dels consums històrics de la nostra instal·lació, de manera que puguem identificar tendències de consum en les nostres instal·lacions i actuar si fos oportú
  • Comprovar que la factura elèctrica que emet la comercialitzadora és correcta